Kilisemiz

Öğreti

İletişim/harita

Luteryen kilisesinde
vaftiz/üyelik

English/suomi

İSTANBUL LUTERYEN KİLİSESİ

Elçi Pavlus yaklaşık 1950 sene önce Efes’teki Hristiyanlara gönderdiği mektubunda şöyle yazıyor: “Böylece artık yabancı ve garip değil, kutsallarla birlikte yurttaş ve Tanrı’nın ev halkısınız. Elçilerle peygamberlerden oluşan temel üzerine bina edildiniz. Köşe taşı Mesih İsa’nın kendisidir. Bütün yapı, Rab’be ait kutsal bir tapınak olmak üzere O’nda kenetlenip yükseliyor. Siz de Ruh aracılığıyla, Tanrı’nın konutu olmak üzere hep birlikte Mesih’te inşa ediliyorsunuz” (Efeslilere Mektup 2:19-22). Bu kilisenin tanımıdır ve İstanbul Luteryen Kilisesi, bugün de aynı temelin üzerinde ayakta durmak istiyor.

- İstanbul Luteryen Kilisesi, Hristiyan imanını ikrar eder. Bu iman, Kutsal Kitap’a, Eski ve Yeni Antlaşmalar’ın Baba Allah, Oğul ve Kutsal Ruh’tan oluşan Üçlü Birlik’e tanıklığına dayanmakta ve üç evrensel inanç bildirisinde ve Luteryen İman Açıklamaları’nda da belirtilmektedir.

-İstanbul Luteryen Kilisesi çarmıha gerilip ölen ve üç gün sonra dirilen, her ulusa mensup insanları Kilisesi’ne davet eden İsa Mesih’i, tek, kutsal, evrensel ve elçisel kilisenin Rab’bi olarak duyurur.

- İstanbul Luteryen Kilisesi, kilise ibadetinin yönetimi, öğretiş ve bireysel danışmanlıkla Rab’bin verdiği görevi devam ettirir. Toplumsal ve yasal sorumluluklarını üstlenerek, faaliyetlerini kamuya açık olarak yürütmeye ve bulunduğu ülke, Türkiye’nin refahı için dua etmeye önem verir.kilise

TÜRKİYE’DE LUTERYEN KİLİSESİ’NİN TARİHİ

İsveç, ilk Luteryen rahiplerini 1709 yılında İstanbul’a gönderdi. Aynı yıl İsveç Kralı XII. Karl, Poltava savaşında Ruslara yenildi, Osmanlıların himayesine sığındı.

1741 yılında İsveç Parlamentosu, İstanbul’da bir kilise yapmak için para toplamaya karar verdi. Bu plan için Almanya ve Finlandiya’dan da para toplandı. Kilise, 1748 yılında İsveç Büyük Elçiliği’nin bahçesine inşa edildi. Bu kilise 1818’de yandı ve yerine şu andaki gotik, küçük ahşap kilise yapıldı. 1884’ten sonra İsveç hükümeti kilisenin giderlerini ve çalışan pederin ücretini karşılamayı durdurdu.

İstanbul’da yaşayan Luteryen Hıristiyanlar 1999 yılında İsveç Konsolosluğu’nun boş duran kilisesinde Luteryen tarzı ibadete başladılar. Türkçe konuşan bir peder bulunduktan sonra ibadetler Türkçe olarak yapılmaya başlandı.

İstanbul Luteryen Kilisesi, Şubat 2005’de Türk hükümetinin sağladığı imkânlarla tescil edildi. Kasım 2006’da İstanbul’daki cemaatin yanı sıra, Bulgaristan’ın Peştera ve Almanya’nın Mannheim şehirlerindeki Türkçe konuşan Luteryen cemaatleri de İstanbul Luteryen kilisesi ile birlikte hareket etmeye başladı.

2008’de İstanbul Luteryen cemaati İstiklal Caddesi üzerinde boş duran daha geniş Surp Yerrortutyun yani Üçlü Birlik kilise binasında ibadete başladı.

Kilisenin broşürü (1.2 Mt, pdf)İSTANBUL VE İZMİR LUTERYEN CEMAATLERİ (TÜRKİYE)

İSTANBUL'DA AYİN
Her Pazar saat 11.00-13.00
Karaköy'deki Surp Pırgıç kilisesinde yapılacak. (harita)

Ayinler Türkçe olarak yapılır. İngilizce ve Fince olarak tercüme de vardır.

İSTANBUL'DA KUTSAL KİTAP CALIŞMA GRUBU
Kutsal Kitap çalışma grubu Salı günü saat 18.30'ta kilise'de toplanıyor. (Türkçe) (Paskalya haftada Salı toplantı olmaycak.)


İZMİR'DE AYİN
Her Pazar saat 14.00 (kış dönem saatı)
Notre Dame de Lourdes Katolik Kilisesi, Göztepe
Ayin Türkçe olarak yapılır.

PESHTERA LUTERYEN CEMAATİ (BULGARİSTAN)

AYİN
Ediveren mahallesindeki kilisede her Pazar saat 11.00-13.00

ÇARŞAMBA GÜNÜ TOPLANTISI
Her Çarşamba günü kilisede saat 19.00.

KADIN TOPLANTISI
Her Cuma günü kilisede saat 19.00.

GENÇLERİN TOPLANTISI
Her Perşembe günü kilisede

ÇOÇUKLARIN TOPLANTISI
Her Cumartesi kilisede saat 17.00.

KRUŞEVO LUTERYEN TOPLULUĞU (BULGARİSTAN)

PAZAR AYİNİ
Her Pazar saat 16.00

MANNHEİM LUTERYEN TOPLULUĞU (ALMANYA)

PAZAR İBADETİ
Toplantılarımıza davetlisiniz: St. Michael Kilisesinde her Pazar saat 17.00

Almanya'da başka bir zaman kilise görevlileriyle görüşmek isterseniz, +49 1577 042 76 22 numarasına arayın. 
   
İstanbul Luteryen Kilisesi © 2006